Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 14 (3) 2015

Lipiec - Wrzesień 2015
Zeszyt (3) 2015 - Okładka
Zeszyt (3) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 183-194
w języku en 
Bartosz Bułaj, Paulina Milanowska, Marcin Śliwiński
Biomasa i wybrane parametry morfologicznedrobnych korzeni w młodym drzewostanie sosnowym rosnącym na gruncie porolnym
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 195-211
w języku pl 
Artur Chrzanowski
Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 213-225
w języku en 
Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja
Wpływ temperatury na przyrost wysokości sosny
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 227-239
w języku pl 
Robert Korzeniewicz, Maria Hauke-Kowalska,Wojciech Kowalkowski, Krzysztof Pulka, Janusz Szmyt
Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 241-259
w języku pl 
Andrzej Mazur, Krzysztof Przybysz, Robert Kuźmiński,Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Piotr Łakomy,Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk, Mieczysław Turski,Jacek Zientarski, Andrzej Łabędzki
Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 261-272
w języku en 
Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Jakub Jakubowski,Hubert Stachowicz
Koszty napraw pilarek spalinowychz uwzględnieniem głównych przyczynich uszkodzeń
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml