Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 81-86

Radosław Witkowski, Maria T. Załuska, Lech Buchholz, Andrzej Mazur

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce

słowa kluczowe: Trypodendron laeve, drwalnik, kornik, rozmieszczenie w Polsce, Świętokrzyski Park Narodowy
streszczenie:

W Polsce do niedawna notowano trzy gatunki z rodzaju Trypodendron Stephens, 1830: T. domesticum (Linnaeus 1758), T. lineatum (Oliver 1795) oraz T. signatum (Fabricius 1792). Trypodendron laeve Eggers, 1939 został stwierdzony w Górach Świętokrzyskich (Świętokrzyski Park Narodowy – obwody ochronne Chełmowa Góra i Święta Katarzyna). Korniki były odławiane w pułapki feromonowe IBL-2 (typu przegrodowego) z wykorzystaniem feromonu „Trypodor”. Są to pierwsze okazy pochodzące z Polski, mające szczegółowe dane lokalizacyjne.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Witkowski, Radosław, et al. "Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce [New data on the occurrence of Trypodendron leave Eggers, 1939 (Coleoptera: urculionidae, Scolytinae) in Poland]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Witkowski, R., Załuska, M. T., Buchholz, L., Mazur, A. (2015). Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce [New data on the occurrence of Trypodendron leave Eggers, 1939 (Coleoptera: urculionidae, Scolytinae) in Poland]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 WITKOWSKI, Radosław, et al. Nowe dane o występowaniu Trypodendron laeve Eggers, 1939 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce [New data on the occurrence of Trypodendron leave Eggers, 1939 (Coleoptera: urculionidae, Scolytinae) in Poland]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-8.html