Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 69-79

Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński

Poznań University of Life Sciences

Przyrost radialny dębu szypułkowego a defoliacja koron drzew na terenie popowodziowym

słowa kluczowe: przyrost radialny, defoliacja, dąb szypułkowy, powódź
streszczenie:

Badania przeprowadzono na 13 powierzchniach w drzewostanach dębowych
z dębem szypułkowym jako gatunkiem panującym na terenie Nadleśnictwa Wołów. Drzewostany Nadleśnictwa Wołów położone w dolinie Odry w 1997 oraz 2010 roku zostały zalane przez powódź, która objęła również drzewostany dębowe. Celem pracy było zbadanie wpływu defoliacji na przyrost radialny dębów w drzewostanach popowodziowych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że dąb szypułkowy w drzewostanach popowodziowych gorzej przyrasta na grubość, jest też bardziej podatny na defoliację. Średnia defoliacja na poziomie 40% ma istotny wpływ na przyrost radialny. Wydaje się, że do oceny kondycji drzew należy brać pod uwagę zdolność przyrostu radialnego.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, et al. "Radial growth of common oak and defoliation of treetops in post-flood areas*." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Szewczyk, W., Mańka, M., Kuźmiński R. (2015). Radial growth of common oak and defoliation of treetops in post-flood areas*. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, MAńKA, Małgorzata, KUŪMIńSKI, Robert. Radial growth of common oak and defoliation of treetops in post-flood areas*. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-7.html