Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 57-67

Bartosz Piechowicz1, Justyna Gola1, Przemysław Grodzicki2

1University of Rzeszów
2
Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU)

Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w różnych warunkach termicznych otoczenia: indoksakarb i beta-cyflutryna

słowa kluczowe: chrząszcze, Anoplotrupes stercorosus, tempo metabolizmu, pestycydy, oksadiazyny, pyretroidy
streszczenie:

W 2007 i 2008 roku przeprowadzono badania wpływu preparatów owadobójczych z grupy oksadiazyn (Steward 30 WG) i pyretroidów (Bulldock 025 EC) na tempo konsumpcji tlenu dorosłych osobników Anoplotrupes stercorosus. Badania przeprowadzono w różnych warunkach termicznych otoczenia (14, 19, 24 i 29°C), stosując dwa sposoby intoksykacji – kontaktową oraz poprzez traktowanie biocydami pokarmu. Uzyskane wyniki wskazują, że temperatura otoczenia tylko w niewielkim stopniu wpływała na zapotrzebowanie tlenowe owadów z grupy kontrolnej, natomiast zastosowane preparaty owadobójcze znacznie nasilały konsumpcję tlenu. U zwierząt intoksykowanych ulegała ona również istotnemu zwiększeniu wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Sposób intoksykacji w niewielkim tylko stopniu wpłynął na zapotrzebowanie tlenowe, a większe jego zmiany odnotowano u zwierząt traktowanych kontaktowo.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Piechowicz, Bartosz, et al. "Selected insecticides as modifiers of the metabolic rate in Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of indoxacarb and beta-cyfluthrine." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Piechowicz, B., Gola, J., Grodzicki, P. (2015). Selected insecticides as modifiers of the metabolic rate in Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of indoxacarb and beta-cyfluthrine. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 PIECHOWICZ, Bartosz, GOLA, Justyna, GRODZICKI, Przemysław. Selected insecticides as modifiers of the metabolic rate in Anoplotrupes stercorosus under various thermal conditions: the effect of indoxacarb and beta-cyfluthrine. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-6.html