Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 47-56

Elżbieta Pastwik, Maciej Skorupski

Poznań University of Life Sciences

Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak

słowa kluczowe: nieużytkowane łąki, Drosera rotundifolia, Zaleśniak, torfowisko przejściowe
streszczenie:

Głównym celem badań było zinwentaryzowane stanowisk rosiczki okrągłolistnej na terenie leśnictwa Zaleśniak (Nadleśnictwo Lutówko, RDLP w Toruniu), poznanie wielkości populacji oraz określenie grupy gatunków charakterystycznych, które współwystępowały na wszystkich stanowiskach Drosera rotundifolia. Na terenie Leśnictwa Zaleśniak znajduje się sześć obiektów, które na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1935 roku są oznaczone jako łąki. W wyniku zaprzestania użytkowania uległy one przekształceniu i współcześnie zostały włączone do sieci Natura 2000 jako siedliska Natura 2000: 7140 – torfowiska przejściowe. W 2010 roku na terenie leśnictwa przeprowadzono powierzchniową inwentaryzację rosiczki okrągłolistnej. Na pięciu torfowiskach odnaleziono stanowiska tego gatunku, na szóstym była uprzednio zaobserwowana przez pracowników PGL Lasy Państwowe, ale podczas poszukiwań nie udało się jej odnaleźć. Na podstawie szkiców terenowych stworzono mapy poszczególnych stanowisk.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Pastwik, Elżbieta, and Maciej Skorupski. "Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak [Round-leaved sundew Drosera rotundifolia in the Zaleśniak Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Pastwik, E., Skorupski, M. (2015). Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak [Round-leaved sundew Drosera rotundifolia in the Zaleśniak Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 PASTWIK, Elżbieta, SKORUPSKI, Maciej. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. na terenie leśnictwa Zaleśniak [Round-leaved sundew Drosera rotundifolia in the Zaleśniak Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-5.html