Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 39-46

Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja, Tomasz Najgrakowski

Poznań University of Life Sciences

Przyrost wysokości sosny (Pinus sylvestris L.). Wpływ warunków pogodowych

słowa kluczowe: wskaźnik de Martonne’a, wskaźnik hydrotermalny Sielianinowa, warunki pogodowe, Pinus sylvestris L.
streszczenie:

Badano wpływ warunków pogodowych na przyrost drzew ośmiu klas wieku. Warunki pogodowe (temperatura i opady) zostały przedstawione za pomocą wskaźnika hydrotermalnego Sielianinowa dla okresów kwartalnych i wskaźnika de Martonne’a w rocznych okresach. Wskaźnik suszy wskazuje na negatywny wpływ na przyrost drzew w roku następnym. Tylko w przypadku młodszych drzew stwierdzono istotny wpływ warunków atmosferycznych na przyrost w danym roku.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Kaźmierczak, Katarzyna, et al. "Height increments of Scots pine (Pinus sylvestis L.). The effect of weather conditions." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Kaźmierczak, K., Zawieja, B., Najgrakowski T. (2015). Height increments of Scots pine (Pinus sylvestis L.). The effect of weather conditions. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 KAŪMIERCZAK, Katarzyna, ZAWIEJA, Bogna, NAJGRAKOWSKI, Tomasz. Height increments of Scots pine (Pinus sylvestis L.). The effect of weather conditions. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-4.html