Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 31-38

Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski

Poznań University of Life Sciences

Zapotrzebowanie na biomasę leśną i możliwości jej pozyskiwania w Polsce

słowa kluczowe: drewno energetyczne, biomasa, pozostałości zrębowe, drewno małowymiarowe
streszczenie:

Wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz konieczność pozyskiwania coraz większych ilości energii ze źródeł odnawialnych zmuszają do ich poszukiwania w leśnictwie. Przeprowadzona analiza stanowi symulację ilości drewna koniecznego do sprostania obowiązkowi wyprodukowania energii elektrycznej z biomasy drzewnej. Wyróżniono trzy źródła biomasy drzewnej, mogącej trafiać bezpośrednio do energetyki: drewno opałowe, drewno małowymiarowe oraz pozostałości zrębowe. Ustalono, że niezbędna ilość drewna, przeznaczona dla energetyki przemysłowej będzie wynosić około 15 mln m3. Leśnictwo będzie mogło bezpośrednio dostarczyć około 5,8 mln m3 surowca do celów energetycznych, w tym 3,1 mln m3 drewna okrągłego opałowego, 1,4 mln m3 drewna małowymiarowego oraz 1,35 mln m3 surowca w postaci pozostałości zrębowych. Największe ilości surowca do celów energetycznych będą pochodzić z zachodnich i północnych części kraju. Biorąc pod uwagę, że znaczne ilości drewna nadającego się na cele energetyczne są obecnie wykorzystywane przez społeczności wiejskie do celów grzewczych, niewiele pozostanie dla energetyki przemysłowej.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Jabłoński, Krzysztof, and Włodzimierz Stempski. "Demand for forest biomass and possibilities for its harvesting in Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Jabłoński, K., Stempski, W (2015). Demand for forest biomass and possibilities for its harvesting in Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 JABłOńSKI, Krzysztof, STEMPSKI, Włodzimierz. Demand for forest biomass and possibilities for its harvesting in Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-3.html