Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 15-30

Katarzyna Glazar, Krzysztof Polowy

Poznań University of Life Sciences

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw sektora usług leśnych na terenie wybranych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

słowa kluczowe: sektor usług leśnych, forma prawna, przedsiębiorstwo, konsorcjum
streszczenie:

Rezultatem procesu prywatyzacji gospodarczej działalności nadleśnictw było powstanie prywatnego sektora usług leśnych. Sektor ten w zdecydowanej większości tworzą przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Na drugim miejscu plasują się spółki cywilne. Ponad połowa firm działa w konsorcjach. Konsorcjum tworzy przeciętnie czterech członków. Większość konsorcjów jest tworzona na potrzeby danego postępowania, a liczba przedsiębiorstw działających w kooperacji wzrasta.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna, and Krzysztof Polowy. "The organisational and legal forms." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA : Glazar, K., Polowy, K (2015). The organisational and legal forms. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna, POLOWY, Krzysztof. The organisational and legal forms. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-2.html