Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (1) 2015 strony: 5-13

Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Andrzej Mazur, Monika Starosta-Grala, Hubert Szramka, Mieczysław Turski, Jacek Zientarski

Poznań University of Life Sciences

PRÓBA WYCENY WARTOŚCI DREWNA POCHODZĄCEGO Z MARTWYCH DRZEW W POLSKICH LASACH

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, wycena drewna, drewno z martwych drzew
streszczenie:

Drewno pochodzące z martwych drzew odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej w lasach. Poza znaczeniem ekologicznym pozostawienie surowca drzewnego dla celów biocenotycznych ma również znaczenie ekonomiczne. Obecnie w polskich lasach jest ok. 52 mln m3 biocenotycznego drewna pochodzącego z martwych drzew. Jego wartość została ustalona przy założeniu, że materiał ten może być klasyfikowany do asortymentów o niskiej jakości technicznej. Na podstawie badań stwierdzono, że utracone korzyści finansowe – w wyniku pozostawienia w polskich lasach drewna biocenotycznego na ochronę biocenozy –  wynoszą ponad 1,5 mld zł w okresie 10 lat.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0

For citation:

MLA Adamowicz, Krzysztof, et al. "An attempt at valuation of wood from dead trees in Polish forests." Acta Sci.Pol. Silv. 14.1 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
APA Adamowicz, K., Jaszczak, R., Kuźmiński, R., Łabędzki, A., Łakomy, P., Mazur, A., Starosta-Grala, M., Szramka, H., Turski, M., Zientarski, J. (2015). An attempt at valuation of wood from dead trees in Polish forests. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
ISO 690 ADAMOWICZ, Krzysztof, et al. An attempt at valuation of wood from dead trees in Polish forests. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.1.0
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume14/issue1/abstract-1.html