Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 13 (3) 2014

Lipiec - Wrzesień 2014
Zeszyt (3) 2014 - Okładka
Zeszyt (3) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (3) 2014 str. 5-18
w języku en 
Anna Ankudo-Jankowska, Artur Tutka
Ocena ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w drzewostanach sosnowych na przykładzie Nadleśnictwa Bogdaniec
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 19-29
w języku en 
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w odmiennych warunkach termicznych otoczenia: pirymikarb, diazynon i fenazachina
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 31-47
w języku en 
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Dynamika procesu wzrostu i rozwoju dolnoreglowych drzewostanów buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 49-56
w języku en 
Katarzyna Szyjka, Tadeusz Kubacki, Marek Wajdzik
Cechy biometryczne borsuka (Meles meles) w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml