Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 13 (1) 2014

Styczeń - Marzec 2014
Zeszyt (1) 2014 - Okładka
Zeszyt (1) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (1) 2014 str. 5-13
w języku en 
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Dariusz Jendernal
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na przeżywalność 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 15-23
w języku en 
Robert Kuźmiński, Adam Malkiewicz, Andrzej Mazur
Translokacja zagrożonych stanowisk barczatki kataks (,i>Eriogaster catax L., 1758) jako metoda czynnej ochrony gatunku na przykładzie stanowisk z południowej Wielkopolski
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 25-35
w języku en 
Tomasz Noga, Krzysztof Adamowicz, Jakub Jakubowski
Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 37-46
w języku en 
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński
Różnicowanie się struktury grubościowej drzew rosnących przy szlakach zrywkowych w młodym drzewostanie sosnowym
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml