Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 12 (4) 2013

Październik - Grudzień 2013
Zeszyt (4) 2013 - Okładka
Recenzenci - 2013
Zeszyt (4) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (4) 2013 str. 5-22
w języku en 
Władysław Danielewicz, Blanka Wiatrowska
Prunus virginiana L. (Rosaceae) na stanowiskach synantropijnych w Polsce
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 23-31
w języku en 
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na biomasę frakcji podziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 33-41
w języku en 
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Tomasz Kiedrowski
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 43-53
w języku en 
Arkadiusz Tomczak
Wybrane parametry techniczne drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – zróżnicowanie pomiędzy klasami biosocjalnymi w drzewostanie panującym
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 55-65
w języku en 
Bogna Zawieja, Katarzyna Kaźmierczak
Wpływ usłonecznienia na przyrost wysokości sosny
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml