Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 12 (3) 2013

Lipiec - Wrzesień 2013
Zeszyt (3) 2013 - Okładka
Zeszyt (3) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013 str. 5-13
w języku en 
Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski
Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
I. Lokalny model referencyjny PINUS ZIELONKA
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 15-23
w języku en 
Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski
Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
II. Lokalny model bonitacyjny PINUS
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 25-36
w języku en 
Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki
Biotopy czerwończyka nieparka (Lycaena dispar, Haworth, 1802) i czerwończyka fioletka (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenach administrowanych przez PGL La
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 37-50
w języku en 
Bartłomiej Wojtkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek
Dendroflora projektowanego rezerwatu „Bełczańskie Starorzecza” nad Odrą (województwo dolnośląskie)
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml