Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 12 (2) 2013

Kwiecień - Czerwiec 2013
Zeszyt (2) 2013 - Okładka
Zeszyt (2) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (2) 2013 str. 5-12
w języku en 
Maciej Duda, Adam Całka
Inwentaryzacja jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Taczanów
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 13-22
w języku en 
Damian Mordas, Roman Wojtkowiak, Marian Wiśniewski, Wojciech Ratajczak
Zmiany wilgotności podczas przechowywania sadzonek w pojemnikach styropia¬nowych w kontenerach osłoniętych różnymi materiałami wystawionymi na wolnym powietrzu
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 23-33
w języku en 
Damian Mordas, Roman Wojtkowiak, Marian Wiśniewski, Krzysztof Zembrowski
Zmiany temperatury podczas przechowywania sadzonek w wielodoniczkach styropianowych w kontenerach osłoniętych różnymi materiałami wystawionymi na wolnym powietrzu
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 35-48
w języku en 
Mariusz Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek, Magdalena Janyszek
Okazałe lipy gminy Lipka (województwo wielkopolskie)
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 49-60
w języku en 
Aleksander Dziurzyński
Stanisław Prosiński (1912-1975) – a tribute on the 100th birthday anniversary
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml