Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 12 (1) 2013

Styczeń - Marzec 2013
Zeszyt (1) 2013 - Okładka
Zeszyt (1) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013 str. 5-13
w języku en 
Katarzyna Glazar
Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 15-27
w języku en 
Mariusz Kormanek
Wyznaczenie wpływu zagęszczenia gleby na kiełkowanie i wzrost siewek buka pospolitego w warunkach laboratoryjnych
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 29-36
w języku en 
Wojciech Kowalkowski, Maria Hauke-Kowalska, Krzysztof Baszak
Wpływ różnych sposobów nawożenia na wzrost sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w warunkach szkółki leśnej
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 37-44
w języku en 
Danuta Owoc, Józef Walczyk
Wykorzystanie wierzby energetycznej do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml