Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 69-77

Roland Żabierek1, Roman Wojtkowiak2

1.Linde Material Handling Polska in Wrocław
2
.Poznań University of Life Sciences

Struktura i rozmieszczenie w poszczególnych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych harwesterów i forwarderów w Polsce na początku drugiej dekady XXI wieku

słowa kluczowe: liczba harwesterów, liczba forwarderów, rozmieszczenie harwesterów i forwarderów na terenie Polski
streszczenie:

Celem pracy było stwierdzenie liczby harwesterów i forwarderów w Polsce na początku drugiej dekady XXI wieku. Bardzo istotne jest, aby na bieżąco monitorować liczbę i rodzaj maszyn, którymi pozyskuje się drewno w Polsce. W jakim kierunku i jak rozwija się mechanizacja pozyskiwania drewna? Od czasu ostatniej analizy z 2008 roku zmieniło się bardzo dużo na rynku zarówno polskim, jak i europejskim. W latach 2008 i 2009 nastąpił kryzys gospodarczy, wprowadzono nowe rozporządzenia i zalecenia w różnych krajach Europy Zachodniej, traktujące o ochronie podłoża leśnego. Niemniej interesujące jest rozmieszczenie, w zależności od podziału administracyjnego Lasów Państwowych (LP), siedzib podmiotów gospodarczych mających na stanie wysokowydajne maszyny. W pewien sposób można to odnieść do lesistości poszczególnych regionów. W pracy zestawiono stan harwesterów i forwarderów w zakładach usług leśnych i będących własnością Lasów Państwowych. Niewątpliwie europejski rynek maszyn leśnych jest interesujący dla ich producentów. Liczby corocznie sprzedawanych harwesterów i forwarderów są gruntownie mierzone i analizowane przez wszystkich uczestników tego rynku. Trzeba pamiętać, że ze względu na specyfikę pracy i zastosowania należą one do grupy maszyn specjalistycznych, a to z kolei sprawia, że naprawdę niewielu jest fachowców znających się na ich doborze do odpowiednich zastosowań. Specyfika omawianych maszyn polega też na tym, że ich technologiczny rozwój oraz stosowane systemy dorównują najnowszym wynalazkom z mechaniki, hydrauliki, elektroniki oraz informatyki. Ich producenci prześcigają się w wykorzystywaniu coraz to nowszych podzespołów, które sprawiają, że maszyny są wydajniejsze, lżejsze i oszczędniejsze. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce 364 podmiotów gospodarczych nie podlegających strukturalnie PGL LP posiada 335 harwesterów i 459 forwarderów. Bardzo interesująco przedstawia się struktura w zależności od liczby maszyn w poszczególnych RDLP. Jeśli porównamy liczbę maszyn w RDLP w Szczecinku, gdzie 81 firm ma na stanie 91 forwarderów i 48 harwesterów z RDLP w Krakowie gdzie 1 ZUL ma jedynie 1 harwestera, powstaje w pewien sposób obraz rozmieszczenia specjalizowanych maszyn na terenie polskich lasów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2012.pdf

For citation:

MLA Żabierek, Roland, and Roman Wojtkowiak. "The structure and distribution of harvesters and forwarders in individual Regional Directorates of the State Forests in Poland in the early 2010’s." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Żabierek R., Wojtkowiak R. (2012). The structure and distribution of harvesters and forwarders in individual Regional Directorates of the State Forests in Poland in the early 2010’s. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 ūABIEREK, Roland, WOJTKOWIAK, Roman. The structure and distribution of harvesters and forwarders in individual Regional Directorates of the State Forests in Poland in the early 2010’s. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-7.html