Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 57-66

Dariusz Zastocki, Tadeusz Moskalik, Jarosław Sadowski, Wojciech Fortuna

Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Wybrane aspekty energetycznego wykorzystania biomasy wierzbowej

słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, plantacje wikliny
streszczenie:

Rozwój cywilizacji wymaga poszukiwania coraz nowocześniejszych sposobów zaspokajania rosnących potrzeb społeczeństwa. W wyniku zwiększającego się standardu życia wynikającego ze wzrostu gospodarczego rośnie także zapotrzebowanie społeczeństwa na energię. Jest to równoznaczne z koniecznością poszukiwania alternatywnych jej źródeł. W przeciwnym razie w bardzo szybkim tempie nastąpi degradacja środowiska naturalnego oraz deficyt surowców konwencjonalnych dostarczających energię. W polskich warunkach czołową rolę w energetyce odnawialnej odgrywa biomasa, której znaczenie będzie rosło z każdym rokiem. W pracy określono produktywność trzech odmian wierzby: Tur, Ekotur i Turbo, uprawianych w krótkich rotacjach na gruntach rolniczych.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2012.pdf

For citation:

MLA Zastocki, Dariusz, et al. "Selected aspects of energetic utilization of willow biomass." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Zastocki D., Moskalik T., Sadowski J., Fortuna W. (2012). Selected aspects of energetic utilization of willow biomass. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 ZASTOCKI, Dariusz, et al. Selected aspects of energetic utilization of willow biomass. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-6.html