Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 27-36

Tadeusz Moskalik, Magda Borkowska, Jarosław Sadowski, Dariusz Zastocki

Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Efektywność produkcji zrębków energetycznych z biomasy leśnej

słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa leśna, zrębki energetyczne, rębak
streszczenie:

W celu przeciwdziałania obserwowanym zmianom klimatycznym podejmowane są na świecie różnego rodzaju działania. Jednym z nich jest promowanie odnawialnych źródeł energii. Cele wyznaczone w ostatnim okresie przez Komisję Europejską dotyczą wzrostu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł średnio do 20% w 2020 roku. Polska jako kraj członkowski UE jest zobowiązana do zwiększenia tego udziału do 15%. Promowanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do dywersyfikacji dostaw, stwarzając warunki do rozwoju energetyki na poziomie lokalnym. Uwzględniając nasze warunki, uważa się, że jednym ze znaczących jej źródeł może być biomasa, także pochodząca z lasów. W pracy przedstawiono efektywność produkcji zrębków energetycznych z biomasy leśnej, produkowanych z wykorzystaniem rębaka Bandit 2090. Wydajność zrębkowania, w zależności od warunków drzewostanowych, kształtowała się na poziomie 14-17 m3·h-1.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2012.pdf

For citation:

MLA Moskalik, Tadeusz, et al. "Efficiency of energy wood chip production from forest biomass." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Moskalik T., Borkowska M., Sadowski J., Zastocki D. (2012). Efficiency of energy wood chip production from forest biomass. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 MOSKALIK, Tadeusz, et al. Efficiency of energy wood chip production from forest biomass. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-3.html