Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 19-26

Paweł Artur Kluza1, Bogdan Choczewski2

1.University of Live Sciences in Lublin
2
.AGH University of Science and Technology in Cracow

Modelowanie matematyczne procesu wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus silvestris)

słowa kluczowe: dyskretny układ dynamiczny, punkt stały, równanie różnicowe
streszczenie:

Sformułowano dwa ogólne podejścia do rozważanego problemu, sygnalizując źródła danych eksperymentalnych. Wprowadzono symbolikę matematyczną dla każdej części rośliny i podano, jakie pełni funkcje. Skonstruowano dwuwymiarowy dyskretny układ dynamiczny opisujący proces wzrostu sosny zwyczajnej i poczyniono odpowiednie założenia odnośnie jego składowych. Zauważono, że układ ten jest ciągiem iteracji pewnego przekształcenia płaszczyzny, na bazie którego został utworzony układ dynamiczny. Dzięki niemu uzyskano kilka istotnych wyników w postaci twierdzeń, uwag
i wykresów. Uzyskane wnioski dotyczą zachowania się całkowitej biomasy Mn, która rośnie wykładniczo, a dla dostatecznie dużych n rośnie liniowo. Wnioski opisują również stosunek biomas λ ̅, który dąży do obliczonego punktu stałego λ1.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2012.pdf

For citation:

MLA Kluza, Paweł Artur, and Bogdan Choczewski. "Mathematical modeling of Scots pine (Pinus silvestris) growth process." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Kluza P.A., Choczewski B. (2012). Mathematical modeling of Scots pine (Pinus silvestris) growth process. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 KLUZA, Paweł Artur, CHOCZEWSKI, Bogdan. Mathematical modeling of Scots pine (Pinus silvestris) growth process. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-2.html