Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (4) 2012 strony: 5-17

Jarosław Bielan, Dorota Haliniak

University of Agriculture in Krakow

Wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na dynamikę odłowu kornika drukarza (Ips typographus L.) do pułapek feromonowych w różnych warunkach środowiskowych górskich drzewostanów świerkowych

słowa kluczowe: Ips typographus, świerk, susza, huragan
streszczenie:

Huragan oraz wysokie temperatury i susza spowodowały szkody w lasach Beskidu Żywieckiego. W uszkodzonych drzewostanach świerkowych badano wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na rozwój populacji Ips typographus w latach 2005-2007, stosując pułapki feromonowe do odłowu chrząszczy. Średnio dziennie do jednej pułapki feromonowej odławiano od 32 do 72 chrząszczy w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Stwierdzono, że warunki termiczne panujące na różnych wysokościach n.p.m. wpływały na termin rozpoczęcia i przebieg rójki I. typographus. W każdym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych wystąpiły trzy okresy kulminacji rójki. Ekstremalnie wysokie temperatury w 2006 roku nie wpłynęły na wzrost liczby kulminacji rójki. W 2007 roku liczba odławianych chrząszczy do pułapek feromonowych była dwukrotnie większa niż w pierwszym roku badań.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2012.pdf

For citation:

MLA Bielan, Jarosław, and Dorota Haliniak. "Effect of extreme weather events on the pheromone trapping dynamics of European spruce bark beetle (Ips typographus L.) in various environmental conditions of mountain spruce stands." Acta Sci.Pol. Silv. 11.4 (2012): .
APA Bielan J., Haliniak D. (2012). Effect of extreme weather events on the pheromone trapping dynamics of European spruce bark beetle (Ips typographus L.) in various environmental conditions of mountain spruce stands. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (4),
ISO 690 BIELAN, Jarosław, HALINIAK, Dorota. Effect of extreme weather events on the pheromone trapping dynamics of European spruce bark beetle (Ips typographus L.) in various environmental conditions of mountain spruce stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.4: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue4/abstract-1.html