Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 55-63

Mikołaj Walczak, Józef Grodecki

Poznań University of Life Sciences Forest Consulting Center (FCC)

Model opisujący wydajność zrywki forwarderem w trzebieżach drzewostanów sosnowych

słowa kluczowe: zrywka drewna, wydajność pracy, SWS, forwarder, model
streszczenie:

 

Zrywka jest ważnym elementem procesu pozyskania drewna. Jej modelowe opracowanie daje możliwość porównania różnych scenariuszy jeszcze przed rozpoczęciem pracy i może być pomocne w planowaniu przyszłych operacji. Stworzono program komputerowy, który kompleksowo obejmuje podstawowe czynniki wpływające na wydajność nasiębiernej zrywki drewna ciągnikiem typu forwarder: parametry maszyny, drzewostanu oraz sortymentów. Wyniki działania programu potwierdzają zależności uzyskane przez innych autorów opisujących relacje między poszczególnymi parametrami a wydajnością zrywki. Obliczone wartości bezwzględne mogą być większe niż rzeczywiste. Względne porównanie różnych kombinacji daje większą dokładność.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2012.pdf

For citation:

MLA Walczak, Mikołaj, and Józef Grodecki. "A model describing forwarder based logging performance in pine stands thinnings." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Walczak M., Grodecki J. (2012). A model describing forwarder based logging performance in pine stands thinnings. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 WALCZAK, Mikołaj, GRODECKI, Józef. A model describing forwarder based logging performance in pine stands thinnings. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-6.html