Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 45-53

Wojciech Szewczyk, Dawid Kontny, Marlena Baranowska-Wasilewska, Marta Molińska-Glura, Jolanta Behnke-Borowczyk

Poznań University of Life Sciences

Grzyby występujące na pniakach w wybranych wydzieleniach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka

słowa kluczowe: grzyby, rozkład drewna, pniaki
streszczenie:

Grzyby pełnią ważną funkcję. Rozkładając martwą materię organiczną, przyczyniają się w ten sposób do obiegu węgla w przyrodzie. W ekosystemie leśnym, oprócz wspomnianej pozytywnej roli, powodują choroby roślin drzewiastych. Pniaki będące pozostałością po ściętym drzewie są bazą pokarmową dla rozmaitych organizmów, w tym grzybów powodujących najgroźniejsze choroby drzew leśnych, np. opieńkową zgniliznę korzeni drzew czy hubę korzeni. Zasiedlenie pniaków jest determinowane przez trzy główne czynniki: mikrosiedlisko, dostępność bazy pokarmowej oraz występowanie innych organizmów konkurencyjnych. Głównym celem pracy była inwentaryzacja owocników gatunków grzybów na pniakach w wybranych wydzieleniach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, zobrazowanie różnorodności gatunkowej grzybów na badanym obszarze, określenie czynników decydujących o intensywności zasiedlenia pniaków przez grzyby. Uzyskane wyniki badań wskazują, że na pniakach sosnowych owocniki znajdowały się rzadziej niż na pniakach gatunków liściastych. Najbardziej licznymi pod względem liczebności gatunkami grzybów występującymi na pniach na badanych powierzchniach okazały się: wroślak różnobarwny (191 stanowisk), rozszczepka różnobarwna (136 stanowisk) oraz skórnik szorstki (130 stanowisk). Zdecydowana większość gatunków występujących na badanych powierzchniach ma pozytywny wpływ na ekosystem leśny.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2012.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, et al. "Fungi occurring on stumps in selected subcompartments of the Zielonka Experimental Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Szewczyk W., Kontny D., Baranowska-Wasilewska M., Molińska-Glura M., Behnke-Borowczyk J. (2012). Fungi occurring on stumps in selected subcompartments of the Zielonka Experimental Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, et al. Fungi occurring on stumps in selected subcompartments of the Zielonka Experimental Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-5.html