Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 37-43

Bolesław Porter

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Efektywność kłodowania sosnowego drewna dłużycowego

słowa kluczowe: kłodowanie, drewno dłużycowe
streszczenie:

 

W ostatnim dwudziestoleciu pozyskanie drewna w Polsce wzrosło prawie dwukrotnie, jednocześnie w niektórych regionach kraju daje się zauważyć zmniejszenie chętnych do pracy w lasach. W tej sytuacji w pracach pozyskaniowo-zrywkowych coraz częściej są wykorzystywane maszyny wielooperacyjne (harwestery i forwardery). Pracują one przede wszystkim w systemie drewna krótkiego (short wood system), w którym z odziomkowych części drzew wyrabia się drewno wielko- i średniowymiarowe w postaci kłód, a z części wierzchołkowej – w postaci wyrzynków. Nabywcy niezbyt chętnie kupują drewno kłodowane ze względu na powszechne przekonanie, że drewno wyrobione w postaci kłód ma większą miąższość w porównaniu z drewnem dłużycowym. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad kłodowaniem wielkowymiarowego sosnowego drewna dłużycowego. Porównano miąższość oraz wartość drewna wyrobionego w postaci dłużyc oraz po jego skłodowaniu. Badania prowadzono w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Mazurskie. Analiza wykazała, że miąższość drewna po skłodowaniu jest zazwyczaj mniejsza w porównaniu z drewnem dłużycowym o kilka procent, natomiast wartość większa o kilkanaście procent.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2012.pdf

For citation:

MLA Porter, Bolesław. "Effectiveness of Scots pine longwood timber cut-to-length (CTL) logging." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Porter B. (2012). Effectiveness of Scots pine longwood timber cut-to-length (CTL) logging. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 PORTER, Bolesław. Effectiveness of Scots pine longwood timber cut-to-length (CTL) logging. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-4.html