Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 29-36

Wiesława Ł. Nowacka

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Wybrane elementy obciążenia pracą operatora specjalistycznych maszyn stosowanych w pozyskiwaniu drewna. Ergonomiczny punkt widzenia

słowa kluczowe: leśnictwo, operatorzy, obciążenie pracą, ergonomia
streszczenie:

 

Maszynowe pozyskiwanie drewna sprawia, że w dużym stopniu likwidacji podlegają negatywne dla zdrowia człowieka czynniki występujące przy ręczno-maszy­nowym pozyskiwaniu drewna dominującym aktualnie w Polsce. Jako zasadnicze uwarunkowania pracy maszynami wielooperacyjnymi można wyróżnić ergonomiczne czynniki ujmowane w czterech grupach: obciążenie fizyczne – niewielki wydatek energii, bardzo duża wartość monotypii i wysiłku statycznego; obciążenie psychiczne – wysoki poziom monotonii, przeciążenie narządu wzroku, duży stres; środowiskowe – istotne ograniczenie zagrożeń dla słuchu operatora, praca w komforcie termicznym, zmniejszone zagrożenie związane z wibracją; organizacyjne – relatywnie małe ryzyko wypadków przy pracy, umożliwienie realizacji operacji roboczych w ciągu całego roku, ciągłość pracy, duża autonomia pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji, możliwość organizowania się i dobierania w grupy robocze. W pracy przedstawiono subiektywne odczucia i opinie pięćdziesięciu operatorów specjalistycznych maszyn na temat ich obciążenia pracą. Blisko połowa badanych poświęcała na pracę w tygodniu powyżej 50 godzin. Jedna trzecia badanych określa warunki pracy jako trudne. Jako szczególnie dokuczliwe dla dobrostanu operatora odbierane jest tempo pracy, które jedynie przez 6% badanych jest odbierane jako względnie małe. Jednocześnie w pracy omówiono wybrane elementy oceny ergonomicznej badanych stanowisk pracy z punktu widzenia kosztu energetycznego, obciążenia słuchu hałasem. Maksymalny wydatek energii operatora maszyny dotyczy prac wykonywanych poza kabiną: regulacja, obsługa codzienna, naprawy. Praca w kabinie wiąże się z wydatkiem energii nieprzekraczającym 14 kJ/min. Poziom hałasu w prawidłowo wyciszonej kabinie maszyny nie przewyższa wartości sześćdziesięciu dB (A). Stosowanie maszyn likwiduje w dużym stopniu istotne, negatywne dla zdrowia człowieka czynniki występujące przy ręczno-maszynowym pozyskiwaniu drewna, kreuje jednak równocześnie warunki sprzyjające powstawaniu nowych dolegliwości i chorób całkowicie odmiennych od dotychczas występujących w leśnictwie.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2012.pdf

For citation:

MLA Nowacka, Wiesława Ł.. "Selected workload elements of the machine operators working in timber harvesting. Ergonomic point of view." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Nowacka W.Ł. (2012). Selected workload elements of the machine operators working in timber harvesting. Ergonomic point of view. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 NOWACKA, Wiesława Ł.. Selected workload elements of the machine operators working in timber harvesting. Ergonomic point of view. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-3.html