Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 17-28

Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik

University of Agriculture in Krakow

Dynamika występowania zabitek na pniu w drzewostanach górskich o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu

słowa kluczowe: uszkodzenia mechaniczne, świerk, zabitka, wskaźnik zadrzewienia, spadek terenu
streszczenie:

 

Celem pracy była analiza częstotliwości i rozmiaru uszkodzeń mechanicznych pni drzew w górskich drzewostanach świerkowych, o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu, bez uwzględniania technologii wykorzystywanych przy pozyskaniu drewna. Badania prowadzono w 17 drzewostanach świerkowych zlokalizowanych na terenie Sudetów i Karpat. W drzewostanach zakładano powierzchnie badawcze o wielkości 1 ha. Pomiarowi poddano uszkodzenia występujące na drzewach o pierśnicy ≥ 18 cm. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najwięcej uszkodzonych drzew powstało w drzewostanach o wskaźniku zadrzewienia 0,7 i 1,0, natomiast z uwzględnieniem spadku terenu najwięcej uszkodzeń powstało w drzewostanach o nachyleniu od 16 do 25°. Przeprowadzone badania nie wykazały jednak wyraźnych zależności między wielkością i wysokością położenia martwic na pniach drzew a wskaźnikiem zadrzewienia drzewostanu i spadkiem terenu.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2012.pdf

For citation:

MLA Michalec, Krzysztof, and Radosław Wąsik. "The dynamics of stem necrosis occurrence in mountain stands of varying forest cover index and ground slope." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Michalec K., Wąsik R. (2012). The dynamics of stem necrosis occurrence in mountain stands of varying forest cover index and ground slope. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 MICHALEC, Krzysztof, WąSIK, Radosław. The dynamics of stem necrosis occurrence in mountain stands of varying forest cover index and ground slope. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-2.html