Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (3) 2012 strony: 5-15

Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Badania wpływu sezonowości prac leśnych na zapotrzebowanie na pracowników zakładów usług leśnych (ZUL)

słowa kluczowe: sezonowość prac, pracochłonność w leśnictwie, zakłady usług leśnych, mechanizacja procesów technologicznych w leśnictwie
streszczenie:

 Jedną z cech charakteryzujących prace leśne jest ich sezonowość. Większość prac leśnych to czynności proste, niewymagające szczególnego przygotowania wykonujących je robotników. Obecny stan techniki leśnej pozwala jednak na wykonanie wielu operacji z użyciem maszyn i urządzeń technicznych. W Polsce najczęściej korzysta się z pracy ręcznej. Jest ona jeszcze stosunkowo tania i dostępna. Większość zakładów świadczących usługi na rzecz nadleśnictw korzysta właśnie z tej najprostszej formy wykonania zadań, przy czym do ich realizacji wynajmuje tak zwanych pracowników sezonowych. Dzięki temu rozwiązaniu eliminuje się koszty utrzymywania robotników w czasie sezonowego zmniejszenia na usługi. Głównym celem podjętych badań jest zaproponowanie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych zmniejszających wpływ naturalnej sezonowości prac leśnych na poziom i strukturę zatrudnienia w zakładach usług leśnych. Ze wstępnych analiz wynika, że zwiększenie stopnia mechanizacji prac może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na pracowników realizujących zadania w nadleśnictwie nawet o kilkadziesiąt osób w miesiącu.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2012.pdf

For citation:

MLA Błuszkowska, Urszula, and Tomasz Nurek. "Study of impact of the seasonality of forestry work on the demand for employees of forestry service companies (FSC)." Acta Sci.Pol. Silv. 11.3 (2012): .
APA Błuszkowska U., Nurek T. (2012). Study of impact of the seasonality of forestry work on the demand for employees of forestry service companies (FSC). Acta Sci.Pol. Silv. 11 (3),
ISO 690 BłUSZKOWSKA, Urszula, NUREK, Tomasz. Study of impact of the seasonality of forestry work on the demand for employees of forestry service companies (FSC). Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.3: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume11/issue3/abstract-1.html