Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 11 (3) 2012

Lipiec - Wrzesień 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (3) 2012 str. 5-15
w języku en 
Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek
Badania wpływu sezonowości prac leśnych na zapotrzebowanie na pracowników zakładów usług leśnych (ZUL)
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 17-28
w języku en 
Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Dynamika występowania zabitek na pniu w drzewostanach górskich o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 29-36
w języku en 
Wiesława Ł. Nowacka
Wybrane elementy obciążenia pracą operatora specjalistycznych maszyn stosowanych w pozyskiwaniu drewna. Ergonomiczny punkt widzenia
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 37-43
w języku en 
Bolesław Porter
Efektywność kłodowania sosnowego drewna dłużycowego
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 45-53
w języku en 
Wojciech Szewczyk, Dawid Kontny, Marlena Baranowska-Wasilewska, Marta Molińska-Glura, Jolanta Behnke-Borowczyk
Grzyby występujące na pniakach w wybranych wydzieleniach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 55-63
w języku en 
Mikołaj Walczak, Józef Grodecki
Model opisujący wydajność zrywki forwarderem w trzebieżach drzewostanów sosnowych
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 65-76
w języku en 
Radosław Wąsik, Krzysztof Michalec
Analiza porównawcza wartości energetycznej drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącego z różnych drzewostanów Polski południowej
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml