Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 11 (1) 2012

Styczeń - Marzec 2012
Zeszyt (1) 2012 - Okładka
Zeszyt (1) 2012 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 5-16
w języku en 
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jason A. Dunlop
Roztocze z podrodziny Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) w kolekcji Museum für Naturkunde w Berlinie
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 15-26
w języku en 
Włodzimierz Stempski
Analiza procesu pozyskiwania drewna metodą dłużycową w wariancie technologicznym z pomiarem długości i średnicy dłużyc przez operatora pilarki
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 27-41
w języku en 
Adam Szukała
Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu „Gorajskie Parzyska” (Nadleśnictwo Krucz, RDLP Piła)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 43-47
w języku en 
Paulius Zolubas, Remigijus Dagilius
Status ochronny lasów na małych powierzchniach – źródło problemów z kornikami?
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml