Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 10 (3) 2011

Lipiec - Wrzesień 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (3) 2011 str. 5-14
w języku en 
Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski, Jörn Erler, Dieter F. Giefing
Efekty zrywki drewna znacznych rozmiarów skiderem chwytakowym
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 15-25
w języku en 
Radosław Cieślak, Piotr Łakomy, Marta Molińska-Glura
Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum sensu stricto występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictw Człopa i Podanin. I. Rozwój grzybni w żywym drewnie
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 27-36
w języku en 
Piotr Łakomy, Hanna Kwaśna, Małgorzata Dalke-Świderska
Wirulencja populacji Heterobasidion parviporum z drzewostanu świerkowego Nadleśnictwa Suwałki
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 37-47
w języku en 
Wojciech Szewczyk, Małgorzata Dudek, Marlena Baranowska
Ocena kondycji dębu na podstawie stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego wybranych drzewostanów Nadleśnictwa Sulęcin
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml