Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 10 (2) 2011

Kwiecień - Czerwiec 2011
Zeszyt (2) 2011 - Okładka
Zeszyt (2) 2011 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 10 (2) 2011 str. 5-13
w języku en 
Tomasz Dudek
Wspomaganie techniką komputerową wzrokowej oceny uszkodzeń gleby przy zrywce drewna
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 15-22
w języku en 
Dariusz J. Gwiazdowicz
Roztocze z nadrodzin Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea i Microgynioidea (Acari, Mesostigmata)w kolekcji zoologicznej w Monachium
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 23-35
w języku en 
Jakub Janicki, Dorota Wrońska-Pilarek
Dendroflora zabytkowego parku pałacowegow Swadzimiu koło Poznania (woj. wielkopolskie)
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 37-42
w języku en 
Jacek Kamczyc, Ewa Teodorowicz, Dariusz J. Gwiazdowicz
Roztocze (Acari, Mesostigmata) w gniazdachgąsiorka Lanius collurio L. i srokosza Lanius excubitor L.
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 43-49
w języku en 
Radosław Mirski, Adam Derkowski
Właściwości płyt OSB poddanych próbie gotowania
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml