Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 20, rok 2021

Zeszyt 20 (1) 2021

Styczeń - Marzec 2021
Cover (Inner front) Zeszyt 20 (1) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (1) 2021 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 20 (1) 2021 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala, Mateusz Szylin
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2021 full text in polish
original article
Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych
Beata Fornal-Pieniak, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2021 full text in polish
original article
FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU
Tomasz Dobies, Błażej Wojniusz
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2021 full text in polish
original article
Ekonomiczne aspekty budownictwa drewnianego w kontekście obniżenia emisji CO2
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Paweł Wojtkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2021 full text in polish
original article
DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Tomasz Busz, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2021 full text in polish
review article
Rośliny inwazyjne lasów miejskich Berlina – problemy gospodarcze związane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania
Karolina Pietras-Couffignal, Radosław Witkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2021 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 20 (2) 2021

Kwiecień - Czerwiec 2021Cover (Inner front) Zeszyt 20 (2) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (2) 2021 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 20 (2) 2021 - Strony końcowe

Zawartość

original article
WPŁYW SPAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYBRANYCH CECH POMIAROWYCH SOSNY I KLASY WIEKU W NADLEŚNICTWIE SYCÓW
Katarzyna Kaźmierczak, Alan Wróbel , Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2021 full text in polish
original article
Wycena strat finansowych powstałych w wyniku przedwczesnego wyrębu drzewostanu
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska, Łukasz Ankudo
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2021 full text in polish
original article
SEZONOWA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIOWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA PRZYKŁADZIE JEZIOR BUDZYŃSKIEGO I KOCIOŁEK
Anna Krysztofiak-Kaniewska , Dariusz Węclewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2021 full text
original article
Zdjęcia hemisferyczne w ocenie wpływu stopnia prześwietlenia drzewostanu na skład gatunkowy runa w wybranych starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego
Monika Konatowska Paweł Przybylski , , Paweł Rutkowski , Łukasz Tyburski , Kateryna Fyałkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2021 full text in polish
short report
NICIENIE (NEMATODA, TYLENCHIDA) W SZKÓŁCE LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK
Tomasz Dobies, Jakub Kuźnicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2021 full text in polish

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 20 (3) 2021

Lipiec - Wrzesień 2021Cover (Inner front) Zeszyt 20 (3) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (3) 2021 - Spis treści

Zawartość

original article
Szerokości szlaków operacyjnych i odstępy między nimi w praktyce maszynowego pozyskiwania drewna w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Włodzimierz Stempski, Dariusz Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.12
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_3_2021 full text in polish
original article
Jarząb brekinia (Sorbus torminalis (L.) Crantz) – hodowla w Polsce, zalecenia dla praktyki leśnej
Małgorzata Sułkowska, Vasyl Mohytych, Marek Rzońca , Stanisław Sęktas, Jarosław Sęktas
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.13
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2021 full text in polish
original article
NAJCENNIEJSZE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU GAJ GÓRECKI W GÓRCE KLASZTORNEJ KOŁO ŁOBŻENICY
Mariusz R. Szczepański , Adrian Łukowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.14
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2021 full text in polish
original article
Wpływ klęsk żywiołowych na cenę surowca drzewnego w Polsce
Aleksandra Górna
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.15
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2021 full text in polish
original article
DENDROFLORA PAŁACOWEJ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU W DEBRZNIE- WSI
Mariusz R. Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.16
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2021 full text in polish
short report
POTWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA OXYPORUS MANNERHEIMII GYLL., 1827 (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Dawid MARCZAK , Adam KWIATKOWSKI , Karol SZAWARYN
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.17
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2021 full text in polish
original article
ANALIZA MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU SPRZEDAŻY DREWNA REZONANSOWEGO
Jakub Glura, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.18
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2021 full text in polish

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 20 (4) 2021

Październik - Geudzień 2021

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml