Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

ACTA Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria jest to czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Oryginalne prace naukowe publikowane w Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria dotyczą wiedzy z leśnictwa i drzewnictwa: od hodowli, ochrony, urządzania i użytkowania lasu, przez gospodarkę łowiecką, zagadnienia inżynieryjno-techniczne i ekonomiczno-organizacyjne do problematyki surowcowej oraz chemicznej i mechanicznej technologii drewna.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1644-0772) oraz elektronicznej (ISSN 2450-7997) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji po przez swoją stronę internetową. Wszystkie artykułu są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne) .

Obecnie publikowane są cztery zeszyty rocznie.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria” przysługuje 7 punktów.

Wydawcą serii Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria jest

Wydział Leśny
Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71C
60-625 Poznań phone. +48 61 848 7776
e-mail: forestry.acta@gmail.com
http://www.forestry.actapol.net