Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

ACTA Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria jest to czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Oryginalne prace naukowe publikowane w Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria dotyczą wiedzy z leśnictwa i drzewnictwa: od hodowli, ochrony, urządzania i użytkowania lasu, przez gospodarkę łowiecką, zagadnienia inżynieryjno-techniczne i ekonomiczno-organizacyjne do problematyki surowcowej oraz chemicznej i mechanicznej technologii drewna.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1644-0772) oraz elektronicznej (ISSN 2450-7997) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji po przez swoją stronę internetową. Wszystkie artykułu są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne) .

Obecnie publikowane są cztery zeszyty rocznie.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria” przysługuje 6 punktów.

Wydawcą serii Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria jest

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45
61-693 Poznań
tel. (61) 848-78-08, faks (61) 848-71-46
e-mail: wydar@up.poznan.pl
www: www.wydawnictwo.up-poznan.net