Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Zeszyt 16 (3) 2017

Lipiec - Wrzesień 2017
Zeszyt (3) 2017 - Okładka
Zeszyt (3) 2017 - Spis treści
Zeszyt (3) 2017 - tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 16 (3) 2017 str. 157-164
w języku pl 
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz, Piotr Szczypa, Adam Zydroń, Krzysztof Michalski, Hubert Szramka
Wpływ funduszu leśnego Na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 165-176
w języku en 
Władysław Barzdajn
Ocena funkcji opisujących zależność pierśnicy i wysokości drzew w drzewostanach z przemianą sposobu zagospodarowania lasu na przerębowy w Sudetach
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 177-187
w języku pl 
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak, Katarzyna Kaźmierczak
Struktura wypadków przy pozyskaniu drewna w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w latach 2011–2015
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 189-193
w języku pl 
Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Wpływ powodzi na drzewostany dębowe Nadleśnictwa Wołów
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 195-198
w języku en 
Wojciech Nowak, Katarzyna Niedźwiecka, Radosław Witkowski, Marta Bełka, Andrzej Mazur
Pierwsze stwierdzenie Ploeosinus aubei (Perris, 1855) (Coleoptera, Scolytinae) z Polski
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 199-206
w języku pl 
Wojciech Szewczyk
Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 207-213
w języku pl 
Krzysztof Turczański
Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 215-220
w języku pl 
Wojciech Wesoły, Maria Hauke-Kowalska, Aleksandra Kempa, Samuel Śliwa
Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml