Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

W przygotowaniu:

Spis treści:

Zeszyt 17 (3) 2018, str.
Małgorzata Krokowska-Paluszak, Justyna Jamińska, Artur Borkowski, Jacek Sagan, Maciej Skorupski
Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. , ORIGINAL ARTICLE
Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. , ORIGINAL ARTICLE
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Wybrane cechy pomiarowe jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w różnym wieku rosnącego na siedlisku lasu świeżego
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. , ORIGINAL ARTICLE
Robert Korzeniewicz, Joanna Multańska, Winicjusz Kasprzyk
Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie
 

4 matches found