Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Creaive Commons

W przygotowaniu:

Spis treści:

Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Magdalena Ryś, Zaborski Karol, Krzysztof Adamowicz
Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993-2013
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Jolanta Behnke-Borowczyk, Daria Wołowska
Określenie bioróżnorodności grzybów w martwym drewnie dębowym
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Marek Wajdzik, Karol Hink, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis
Wpływ lesistości na jakość osobniczą jeleni byków na terenie Opolszczyzny
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Wojciech Szewczyk, Robert Korzeniewicz
ROZKŁAD TWARDZIELI SOSNY ZWYCZAJNEJ PRZEZ PORODAEDALEA PINI IN VITRO
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Wojciech Szewczyk
ECONOMIC AND ENERGETIC EFFECTS OF OCCURENCE OF PORODEADEALA PINI IN NORTH-WEST POLISH FOREST STANDS
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Janusz Majecki, Andrzej Łabędzki
Chruściki (Trichoptera) Karkonoskiego Parku Narodowego – badania 2014-2015
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str.
Henryk Tracz, Andrzej Mazur, Jan Klimaszewsk, Adam Byk
 

8 matches found