Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Creaive Commons

W przygotowaniu:

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017 str. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.
Tomasz Dudek
Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.
Rafał Sobczak, Cezary Beker, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
DENDROCHRONOLOGIA I JEJ ZASTOSOWANIE W KONTEKŚCIE ANALIZ PRZYRODNICZYCH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.
Marek Wieruszewski
Przeroby drewna dębowego na fryzy promieniowe
 

3 matches found