Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 17 (2) 2018

Kwiecień - Czerwiec 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Piotr Komorowski, Piotr Juszczyk
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Nela Radzion, Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński
Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Cezary Beker, Rafał Sobczak,Mieczysław Turski, Roman Jaszczak
MODELOWANIE STRUKTURY WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH W NADLEŚNICTWIE SULĘCIN Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Wojciech Szwed, Jakub Löffler, Wojciech Chmielewski
DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Michał Skubis, Jacek Skubis
OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Marek Wieruszewski, Zbigniew Malinowski
ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW. , ORIGINAL ARTICLE
Michał Szymański, Robert Kamieniarz
MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS)
 
Zeszyt 17 (2) 2018, str. , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.
Iwona Skrzecz
Zagrożenie upraw leśnych przez szeliniaka sosnowca – kolejny krok w stronę integrowanej metody ochrony odnowień sosnowych
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).