Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 17 (4) 2018

Październik - Grudzień 2018
Cover (Inner front) Zeszyt 17 (4) 2018 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 17 (4) 2018 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (4) 2018, str. 291–297 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.26 , ORIGINAL ARTICLE
Marcin Jakubowski, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński
Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 299–305 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.27 , ORIGINAL ARTICLE
Antoni T. Miler
JEDNORODNOŚĆ SERII CZASOWYCH TEMPERATURY POWIETRZA I OPADU ATMOSFERYCZNEGO W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 307–315 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.28 , ORIGINAL ARTICLE
Robert Kamieniarz, Henryk Mąka, Maria Mąka
REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 317–3234 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.29 , SHORT REPORT
Patrycja Opalińska, Anna Wierzbicka, Marek Asman, Krzysztof Żarski
SARNA EUROPEJSKA (CAPREOLUS CAPREOLUS) I KLESZCZ ŁĄKOWY (DERMANOCENTOR RETICULATUS) JAKO POTENCJALNY REZERWUAR TOXOPLASMA GONDII, BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO, ANAP ASMA PHAGOCYTOPHILUM I BABESIA MICROTI NA TERENIE ZACHODNIEJ POLSKI
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 325–332 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.30 , ORIGINAL ARTICLE
Jarosław Szaban, Wojciech Kowalkowski, Kamila Płońska, Maciej Puchała
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE DREWNA ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.) KARST.) POCHODZĄCEGO Z POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LZD SIEMIANICE
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 333–344 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.31 , ORIGINAL ARTICLE
Filipiak Maciej, Napierała-Filipiak Anna, Banacki Jan
Wiąz górski (Ulmus glabra Huds.), wiąz szypułkowy (U. laevis Pall.) i wiąz polny (U. minor Mill.) na terenie Bałtyckiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 345–352 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.32 , ORIGINAL ARTICLE
Władysław Danielewicz, Konrad Świtalski
PRÓBA OKREŚLENIA STATUSU NIEKTÓRYCH STANOWISK WICIOKRZEWU POMORSKIEGO (LONICERA PERICLYMENUM L.) W POLSCE
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 353–360 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.33 , ORIGINAL ARTICLE
Katarzyna Klimek, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak
WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. 361–362 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.34 , EDITORIAL
Tomasz Jankowski, Andrzej Mazur
ZMIANY KLIMATYCZNE A CHRZĄSZCZE SAPROKSYLICZNE
 

9 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).