Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 17 (3) 2018

Lipiec - Wrzesień 2018
Cover (Inner front) Zeszyt 17 (3) 2018 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 17 (3) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (3) 2018 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 17 (3) 2018, str. 199-210 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.17 , ORIGINAL ARTICLE
Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 211-219 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.18 , ORIGINAL ARTICLE
Robert Korzeniewicz, Joanna Multańska, Winicjusz Kasprzyk
Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 221-228 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.19 , ORIGINAL ARTICLE
Krzysztof Michalski, Krzysztof Adamowicz
Rola identyfikacji ryzyka finansowego w procesie zarządzania gospodarstwem leśnym
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 229-240 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.20 , ORIGINAL ARTICLE
Małgorzata Krokowska-Paluszak, Justyna Jamińska, Artur Borkowski, Jacek Sagan, Maciej Skorupski
Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 241-250 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.21 , ORIGINAL ARTICLE
Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk, Robert Zygmunt, Anna Kożuch, Małgorzata Bujoczek, Jan Banaś, Stanisław Zięba
Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 251-256 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.22 , ORIGINAL ARTICLE
Bartłomiej Bednarz, Mariusz Drożdż
Wpływ „czarciej miotły” (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) na szerokość rocznych pierścieni drewna jodły pospolitej Abies alba Mill.
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 257-265 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.23 , ORIGINAL ARTICLE
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 267-274 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.24 , ORIGINAL ARTICLE
Andrzej Węgiel, Sławomir Ociepka, Agnieszka Błasiak
Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do określenia miąższości drzew stojących w drzewostanie podokapowym
 
Zeszyt 17 (3) 2018, str. 275-283 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.25 , ORIGINAL ARTICLE
Jacek Skubis, Michał Skubis
Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce
 

9 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).