Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Editorial Board of
Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

Editor-In-Chief

Andrzej Mazur
Biodiversity, Ecosystems Valorization
Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Poznań
e-mail: andrzejm@up.poznan.pl phone: +48 61 848 7676

Co-editors

Dorota Dziurka
Wood Sciences, Wood Technology
Faculty of Wood Technology, Poznań University of Life Sciences, Poznań
e-mail: ddziurka@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7419

Robert Kuźmiński
Plant and Forest Protection, Forest Entomology
Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Poznań
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7885

Krzysztof Adamowicz
Economics, History of Forestry, Zoology, Hunting
Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Poznań
e-mail: forestry.acta@gmail.com  phone: +48 61 848 7688

Janusz Szmyt
Silviculture, Forest Botany, Forest Management
Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Poznań
e-mail:  jszmyt@up.poznan.pl  phone: +48 61 848 7735

Jakub Glura
Coordinator of website, Statistical Analysis, Forest Management
Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Poznań
e-mail:  jglura@tlen.pl  phone: +48 61 848 7687

Catherine Burbridge-Łabędzka
Language Editor

Scientific Board

 • Rudolf Alexandru Derczeni, University Transilvania of Brasov, Romania
 • Tatiana Flisikowska, Technische Universität München, Munich, Germany
 • Jerzy M. Gutowski, Forest Research Institut, Białowieża, Poland
 • Dariusz J. Gwiazdowicz, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Jaroslav Holuša, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Roman Jaszczak, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Nenad Djuro Keca, University of Belgrade, Serbia
 • Nikolas G. Kerallieratos, Agricultural University of Athens, Greece
 • Jan Klimaszewski, Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry Centre, Quebec, Canada
 • Piotr Łakomy, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Andrzej Mazur, Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland (Chairman)
 • Wiesław Olek, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Piotr Robakowski, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 • Kerry Sendall, University of Minnesota, USA
 • Jerzy R. Starzyk, University of Agriculture, Kraków, Poland
 • Koike Takayoshi, Hokkaido University, Japan

Managing team:

 • Lucyna Borowczyk – text editor
  lbor@up.poznan.pl, phone: +48 61 848 7807, fax: +48 61 848 7808
 • Hanna Chudzik – statistics consultant
 • Małgorzata Kapuścińska – English language consultant
 • Stanisław Tuchołka – computer typesetting

Publisher & owner

University Publisher
Poznan University of Life Sciences
ul. Witosa 45
61-693 Poznań
phone. +48 61 848 7776, fax +48 61 848 7808
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
http://wydawnictwo.up-poznan.net/english/index.html