Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Creaive Commons

Acta Scientiarum Polonorum Silavrum Colendarum Ratio et Industria Lignaria publikuje oryginalne, podwójnie recenzowane prace badawcze, artykuły przeglądowe i komunikaty naukowe z zakresu nauk leśnych – leśnictwa i drzewnictwa.

Szczegółowy zakres publikacji obejmuje:

przyrodnicze podstawy leśnictwa

 • hodowla lasu
 • ochrona lasu
 • ekologia
 • ochrona przyrody i środowiska leśnego

techniczne podstawy leśnictwa i drzewnictwa

 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu
 • inżynieria leśna
 • drzewnictwo
 • maszynoznawstwo leśne

ekonomiczne i społeczne aspekty leśnictwa

 • ekonomika leśnictwa
 • historia lasów i leśnictwa
 • kulturowe walory lasów i leśnictwa